ארכיון יומי: 2 בינואר 2009

לא רוצה להיות גיבורה???

רגיל

"לא רוצה להיות גיבורה,

יכולתי להיות.

עשויה אני מהחומר –

חומר דחוס היטב.


רוצה להיות האיש הפשוט,

זו תהיה גבורתי!

יום, יום ועוד יום,

להמשיך לנשום."


(נסיוני כמשוררת לפני כמה שנים – נראה לי שזה מעיד מעט על מי שאני ועל נתיב חיי….האם???)